szkolne gry miejskie

SZKOLNE GRY MIEJSKIE

 

Dla szkół wykonBERKOWICZ_M2ujemy mini gry miejskie dostosowane do wieku uczestników.
Gry są uzupełnieniem programu szkolnego i doskonałym utrwaleniem materiału podczas zajęć praktycznych w mieście.

Chcemy aby młodzi ludzie rozumieli miasto, w którym żyją, jego historię i tradycję, niezależnie od miejsca pochodzenia ich oraz ich rodziców.

Program obejmuje część merytoryczną, pracę z mapą, zadania praktyczne, zadania bazująca na spostrzegawczości, logicznym kojarzeniu, pamięci i kreatywności.
W programach występuje praca w zakresie grup, lub praca indywidualna każdego ucznia.

ZAPYTAJ O CENĘ I ZAMÓW.

Korzyści dla nauczycieli:
ciekawe urozmaicenie tygodniowego rozkładu zajęć,
interdyscyplinarne połączenie wiedzy w fabule gry, do której można się odnieść podczas zajęć lekcyjnych,
wzbogacenie własnych doświadczeń.

Korzyści dla uczniów:
połączenie faktów z konkretnymi miejscami (faktów z zakresu historii, języka polskiego i innych przedmiotów w przestrzeni miejskiej, której te fakty dotyczą),
utrwalenie wiedzy w atrakcyjny sposób poprzez konkretne przykłady,
zapoznanie z dziedzictwem kulturowym i historycznym,
aktywne i kreatywne spędzenie czasu podczas praktycznych zajęć,
koncentracja na pracy grupowej i pracy projektowej podczas realizacji zadań,
w programy włączamy tradycyjne polskie gry.

Wybór programów:
Legendy Starego Miasta,
Tajemnica Króla Stasia (Łazienki),
Kamienie na szaniec (trasa związana z ważniejszymi wydarzeniami z książki m.in. liceum Batorego, al. Szucha, Trakt Królewski i okolice, Pawiak),
Zagraj w Chopina, czyli młody Frycek w Warszawie,
Wielka historia w Warszawie – przekrój wiedzy: najważniejsze wydarzenia historyczne i miejsca z nimi związane,
wybór gier związanych z przyswojeniem zasad architektury na konkretnych przykładach,
gry terenowe dotyczące historii lokalnych związanych z konkretnymi dzielnicami.